Pravidla COVID - 19

 

Docházka do MŠ dle stanovených pravidel:

 1. Do MŠ chodí pouze dítě ZDRAVÉ! V případě vykazujících příznaků NEDOLÉČENÉ nemoci budou rodiče vyzváni, aby si dítě nechali doma.
 2. Dítě s doprovodem přichází k budově MŠ nejpozději do 7, 50 hod.
 3. Před školou je zakázáno se shromažďovat
 4. Zákonný zástupce zazvoní u vchodu MŠ a vyčká příchodu pedagoga. Učitelka si osobně pro dítě přijde a převezme si jej.
 5. Dítě do MŠ přichází s batůžkem, kde má čisté oblečení do třídy a na zahradu. Děti, které budou spávat, si nezapomenou donést pyžamo na období 14 dnů.
 6. Při vstupu do MŠ si dítě ošetří ruce dezinfekčním roztokem. 
 7. Po odložení ošacení v šatně dětí si jde do koupelny důkladně omýt ruce.
 8. V MŠ dítě ani zaměstnanci roušku mít nemusí. 
 9. Dítě vykazující v průběhu dne sebemenší respirační obtíže (kašel, rýma, teplota …) bude izolováno od ostatních a rodiče budou vyzváni k okamžitému vyzvednutí dítěte z MŠ.
 10. V případě alergických projevů doloží zák. zástupce potvrzení od lékaře, že je alergik.
 11. V případě vyzvedávání po obědě budou děti připraveny k odchodu 12,00 hod. Rodič po zazvonění vyčká před budovou MŠ.   
 12. Z organizačních důvodů budou děti připraveny k odpolednímu odchodu z MŠ v 15, 20 hod.

 

Děkujeme za pochopení a žádáme Vás o dodržování nastavených pravidel.