Pravidla v době koronaviru

 

Vážení rodiče,

 

Mateřská škola Písečné opět zahajuje provoz od pondělí 11. 5. 2020 v běžném režimu za určitých podmínek. Je vyžadováno podepsané čestné prohlášení o tom, že je dítě zcela zdravé (bez rýmy, teploty, dušnosti, nedoléčeného kašle …) a že byl seznámen s rizikovými faktory.

příloha_čestné_prohlášení.pdf (268,8 kB)

 

Docházka do MŠ dle stanovených pravidel:

 1. Do MŠ chodí pouze dítě ZDRAVÉ! V případě vykazujících příznaků NEDOLÉČENÉ nemoci budou rodiče vyzváni, aby si dítě nechali doma.
 2. Dítě s doprovodem přichází k budově MŠ v roušce nejpozději do 7, 50 hod.
 3. Před školou je zakázáno se shromažďovat. Je nutné dodržovat dvoumetrový odstup (to se netýká doprovodu dítěte).
 4. Zákonný zástupce zazvoní u vchodu MŠ a vyčká příchodu pedagoga. Učitelka si osobně pro dítě přijde a převezme si jej.
 5. Dítě do MŠ přichází s batůžkem, kde má čisté oblečení do třídy a na zahradu. Děti, které budou spávat, si nezapomenou donést pyžamo na období 14 dnů. (Dítě do MŠ nebude přijato bez batůžku s náhradním oblečením!).
 6. Při vstupu do MŠ si dítě ošetří ruce dezinfekčním roztokem.
 7. V MŠ dítě ani zaměstnanci roušku mít nemusí. 
 8. Dítě vykazující v průběhu dne sebemenší respirační obtíže (kašel, rýma, teplota …) bude izolováno od ostatních a rodiče budou vyzváni k okamžitému vyzvednutí dítěte z MŠ, případ bude řešen s Krajskou hygienickou stanicí.
 9. V případě alergických projevů doloží zák. zástupce potvrzení od lékaře, že je dítě v péči alergologa.
 10. Děti budou trávit čas co nejvíce venku na školní zahradě.  
 11. V případě vyzvedávání po obědě budou děti připraveny k odchodu 11, 55 hod. Rodič po zazvonění vyčká před budovou MŠ.   
 12. Z organizačních důvodů budou děti připraveny k odpolednímu odchodu z MŠ v 15, 15 hod.

 

Do této chvíle byly všechny děti v MŠ ze stravování odhlášené, proto v případě opětovného nástupu je vyžadováno potvrzení o docházce dítěte.

 

Děkujeme za pochopení a žádáme Vás o dodržování nastavených pravidel.