KORONAVIR

                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                            V Písečné 16. 3. 2020

 

VÁŽENÍ RODIČE,

v souvislosti s vývojem situace šíření koronaviru Vás žádáme, abyste věnovali zvýšenou pozornost svému zdravotnímu stavu, zdravotnímu stavu dítěte a příznakům nemoci.   

V případě projevů nemoci vyhledejte lékařskou pomoc a zajistěte případnou karanténu.

Apeluji tímto na naši vzájemnou důvěru a dobrou spolupráci a na Vaše vnímání nutnosti zvýšené opatrnosti a zodpovědný přístup k ochraně zdraví dětí i dospělých.  

Povinností MŠ je zajistit zdravé prostředí všem dětem i zaměstnancům a chránit jejich bezpečnost.

Informace Ministerstva zdravotnictví k situaci s koronavirem pro školy a rodiče:

  • Pokud dítě má obtíže a bylo v oblasti s výskytem – volat Krajskou hygienickou stanici v Jindřichův Hradec – 387 712 510
  • Pokud dítě má obtíže a nebylo v oblasti s výskytem – volat svého pediatra.
  • Pokud dítě nemá obtíže a bylo v oblasti s výskytem – volat infolinku Státního zdravotního ústavu 736 513 386

 

V případě změn či nařízení Vás budeme informovat prostřednictvím nástěnek, webových stránek školy, e-mailu a SMS.

 

Děkuji Vám za pochopení a spolupráci.

                                                                                                                          

                                                                                   Mgr. Danuše Ganzwohl 

                                                                                   ředitelka mateřské školy