Informace o stravování

 

Vážení rodiče,

zálohu na stravu ve výši 858,- Kč je nutné uhradit před nástupem do MŠ. Její vyučtování bude provedeno při ukončení předškolního vzdělávání. 

 

Úhradu za stravné v MŠ lze provést sjednáním svolením k inkasu nebo po předchozí domluvě hotově.

  • V případě hotovostní platby je nutné stravu uhradit nejpozději do 15. dne v měsící následujícím po měsíci odebrané stravy. 
  • V případě platby inkasem, tak zde je třeba, aby si zákonný zástupce zřídil souhlas k inkasu s doporučeným měsíčním limitem 1 000,- Kč. Variabilní symbol je číslo přidělené dítěti na začátku předškolního vzdělávání. 

 

Platba zálohy a zřízení inkasa ve prospěch účtu:  0604176349/0800

 

Cena celodenního stravného dle věku: 

  • děti 3 - 6 let  39,- Kč   x  22 = 858,- Kč měsíčně
  • děti      7 let  42,- Kč   x  22 = 924,- Kč měsíčně             

 

Stravné se odhlašuje v MŠ na tel. č. 384 492 053 

do 13 hod. předcházejícího dne. 

 

Neodhlášená strava propadá!