Informace o stravování

 

Vážení rodiče,

úhradu za stravné v MŠ lze provést hotově v MŠ nebo sjednáním svolením k inkasu. Zálohu na stravu  je nutno uhradit před nástupem do MŠ. Její následné vyúčtování pak bude při ukončení předškolního vzdělávání. 

V případě hotovostní platby je třeba stravu uhradit nejpozději do 15. dne v měsící následujícím po měsíci odebrané stravy.  

Zákonný zástupce si v případě platby inkasem musí zřídil souhlas k inkasu s doporučeným měsíčním limitem 1 000,- Kč ve prospěch účtu číslo: 0604176349/0800 vedený u ČS a.s., variabilním symbolem je přiděleno číslo na začátku vzdělávání. 

Výše platby je stanovena dle věku dítěte. 

 

Cena celodenního stravného je pro: 

  • děti 3 - 6 let  39,- Kč (přes. + oběd + svačina)  x  22 = 858,- Kč měsíčně
  • děti      7 let   42,- Kč x  22 = 924,- Kč měsíčně             

 

Platba zálohy na účet:  0604176349/0800

 

Stravné se odhlašuje v MŠ na tel. č. 384 492 053 do 13 hod. předcházejícího dne. Neodhlášená strava propadá!