Prohlášení o přístupnosti webových stránek

23.09.2020 10:33

 

 
Tento dokument obsahuje prohlášení o přístupnosti webové prezentace Mateřské školy Písečné, popis používaných nestandardních formátů dat, kontakt na technického správce webu.
 
Mateřská škola Písečné se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102. Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku www.ms-pisecne.cz.
 
Stav souladu
Tato stránka je plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 
Nepřístupný obsah
Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nepřiměřené zátěže.
Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Toto prohlášení bylo vypracováno dne 23. 9. 2020. Pro vypracování tohoto prohlášení byla v souladu s čl. 3 odst. 1 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1523 použita následující metoda vlastního posouzení provedeného subjektem veřejného sektoru.
 
Zpětná vazba a kontaktní údaje
V případě, že zaznamenáte problémy s přístupností internetových stránek/mobilní aplikace, obracejte se, prosím na níže uvedenou zodpovědnou osobu. Ta vám poskytne informace o řešení příslušných problémů v oblasti souladu a na vyžádání poskytne informace o obsahu, který je vyňat z rozsahu působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.
Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu, můžete poslat na adresu mspisecne@volny.cz.
Mateřská škola Písečné, příspěvková organizace, Písečné 30, 378 72 okr. Jindřichův Hradec
IČO: 75 001 004, telefon: 384 492 053, 725 534 098, e-mail: mspisecne@volny.cz
 
Postupy pro prosazování práva
Máte právo na zajištění přístupnosti té části internetových stránek, která obsahuje informace o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 
V případě, že u této části internetových stránek školy nebude přístupnost zajištěna a škola nebude řádně reagovat na vaše podněty, máte právo obrátit se na orgán určený pro prosazování vašich práv (MV ČR, odbor eGovernmentu, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4; e-mail: pristupnost@mvcr.cz).
 
V Písečném 23. 9. 2020
 
Mgr. Danuše Ganzwohl
ředitelka mateřské školy