Základní údaje

 

Název organizace: Mateřská škola Písečné, příspěvková organizace

Adresa:   Písečné 30, 378 72 Písečné nad Dýjí, okr. Jindřichův Hradec

Telefon:  384 492 053, 725 534 098

Dat. schr.: c3ww2ds

E-mail:  mspisecne@volny.cz     

Webové stránky: https://www.ms-pisecne.cz/  

IČO:   75001004

 

 

Zřízení příspěvkové organizace: 1. 1. 2003

Příspěvková organizace sdružuje: mateřskou školu a školní jídelnu

Kapacita MŠ:  24 dětí

Počet tříd:

Zřizovatel MŠ: obec Písečné

 

Provozní doba:  od 6.30 hod. do 15.30 hod.   

 

Personální obsazení:

  • ředitelka MŠ   - Mgr. Danuše Ganzwohl
  • učitelka           - Bc. Michaela Bařinková (mateř.dov.)
  • učitelka           - Marika Kopřivová (zástup za mateřskou)
  • učitelka           - Lenka Klimešová
  • asist.pedag.    - Lenka Klimešová
  • účetní             - Jitka Tesařová
  • školnice           - Pavla Poláčková
  • vedoucí ŠJ      - Iveta Trávníčková
  • kuchařka         - Pavla Poláčková