Organizace dne v MŠ

  •   6.30  -   7.50 přijímání dětí - spontánní aktivity dětí 
  •   8.15  -   8.30 zdravotní cvičení, hygiena
  •   8.30  -   8.50 přesnídávka
  •   8.50  -   9.30 ranní kruh, řízená činnost učitelkou dle témat. celku týdne
  •   9.30  - 11.30 pobyt venku
  • 11.30  - 12.00 oběd, hygiena
  • 12.00 - 12.45 logopedická prevence
  • 12.15  - 14.00 odpočinek, klidové činnosti
  • 14.00  - 14.30 odpolední svačina
  • 14.30  - 15.30 spontánní aktivity dětí, postupné rozcházení dětí