Organizace dne v MŠ

 •   6.30  -  7.50 přijímání dětí 
 •   6.30  -  8.15 spontánní aktivity dětí (Po a Pá předškolní skupinky 7,30 - 8,15)
 •   8.15  -  8.30 zdravotní cvičení, hygiena
 •   8.30  -  8.50 přesnídávka
 •   8.50  -  9.30 ranní kruh, řízená činnost učitelkou dle týdenního témat. celku
 •   9.30  - 11.30 pobyt venku
 • 11.30  - 12.15 oběd, hygiena, odchod domů dětí s dopol.docházkou
 • 12.00  - 13.00 individuální logopedická prevence
 • 12.15  - 14.15 odpočinek, klidové činnosti
 • 14.15  - 14.45 odpolední svačina
 • 14.30  - 15.30 spontánní aktivity dětí, postupné rozcházení dětí