Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

 

S účinností od 1. 9. 2024  je výše úplaty za předškolní vzdělávání stanovena takto:   

  1. Neomezená celodenní docházka 300,-Kč.
  2. Povinné předškolní vzdělávání 0,- Kč (děti, které k 31. 8. dovrší 5 let).
  3. V případě přerušení provozu v měsíci červenec a srpen bude výše úplaty 0,-.

Platby je nutné uhradit 1. pracovní den příslušného kalendářního měsíce hotově třídní učitelce (pod variabilním symbolem, které byl přidělen při přijetí dítěte do MŠ).

 

V Písečném, dne 30. 6. 2024