ŠKOLNÍ ROK 2019/20

 

Školní rok 2019/20 byl ve znamení velkých změn. Jelikož z původního kolektivu ve školce zůstala jen slečna učitelka Bc. Michaela Bařinková, bylo zapotřebí tým zaměstnanců posílit o další členy. Novou tváří MŠ se tak stala nejen nově jmenovaná paní ředitelka Mgr. Danuše Ganzwohl, ale také paní Pavla Poláčková jako kuchařka a školnice v jedné osobě, na částečný úvazek byla přijata paní učitelka Iveta Trávníčková a v neposlední řadě místo účetní obsadila paní Jitka Tesařová, která dohlíží na naše finance.

S tímto kolektivem zaměstnanců začala mateřská škola získávat nový ráz. Velké plány od samého začátku nezůstaly jen na papíře.  Ve spolupráci se zřizovatelem proběhla na zahradě MŠ prázdninová akce nesoucí název „Zahradní slavnost“. Tato akce zaměřená na sportovní radovánky a tvoření měla novému kolektivu pomoci k bližšímu seznámení se s dětmi, rodiči i širší veřejností.

Navazující „Den otevřených dveří“ s dodatečným zápisem nám dodal pocit, že to společně zvládneme. Na konci prázdnin jsme už věděli, že naše počínání a prázdninová aktivita měly svůj význam. K šesti již dříve oficiálně zapsaným dětem přibylo dalších osm, za které jsme byli nesmírně šťastní. Převážně se jednalo o děti mladší tři let. I když začátky nebyly úplně jednoduché, nyní můžeme s jistotou říct, že nelitujeme jediného našeho rozhodnutí. Mateřská škola tak přestala být podlimitní!

Začátek školního roku se nesl v pozitivním duchu. Na základě podané žádosti paní ředitelkou se mateřské škole k 1. 9. 2019 podařilo získat z Projektu "Šablony II“ finanční prostředky ve výši 324 692 Kč. Tyto prostředky byly použity na zlepšení podmínek předškolní vzdělávání, a to na období 21 měsíců (do konce měsíce května 2021).

Tyto finanční prostředky byly využity na mzdu chůvy, školního asistenta, vzdělávání pedagogů, organizování projektů, na zakoupení celé řady didaktických pomůcek a na technické vybavení. Poměrná část této dotace posloužila na pořízení dětské kuchyňky a obchůdku včetně jejich vybavení a na vytvoření vhodného relaxačního místa pro naše nejmenší.

 

Z ušetřených finančních prostředků školy se zakoupil nový nábytek a se souhlasem a finanční podporou zřizovatele byly provedeny nutné stavební úpravy firmou pana Nechanického z Písečného a firmou pana Doležala z Menhartic. Kompletní výmalba byla poslední tečkou tohoto projektu. Myslíme si, že se nám společně podařilo vytvořit účelné a útulné prostředí pro všechny členy mateřské školy, za které jsme nesmírně rádi a děkujeme za ně všem, kteří se na něm podíleli, včetně firmy pana Karáska z Jemnice, ta vyrobila a dodala kompletní nábytek.