ŠKOLNÍ ROK 2020/21

 

Vzhledem k epidemiologické situaci a nařízeným opatřením nebyl začátek šk. roku 2020/21 právě jednoduchý. Provoz školy se musel přizpůsobit přísným hygienickým pravidlům. Rovněž cela řada našich projektů začala být v ohrožení. Obava z uzavření mateřské školy a nesplnění dotačních podmínek byla na místě. Komplikovanost a přísná pravidla související s dotacemi jsou trvale v souvislosti s dobou náročnou překážkou.

Přesto jsme se nezalekli a rozhodli se, že následující rok budeme dále směřovat k plnění našich představ. Vzhledem k nižší věkové kategorii dětí navštěvujících mateřskou školu byl výchozí stav školní zahrady nevyhovující. Z tohoto důvodu se naše další plány prioritně ubírají tímto směrem.

Náš záměr jsme ke schválení předložili zastupitelstvu obce s tím, že se z důvodu finanční náročnosti pokusíme s jejich svolením podat Žádost o dotaci v rámci operačního programu rozvoje venkova, vyhlášeného Stáním zemědělským intervenčním fondem – SZIF. Dnes, s odstupem času, můžeme s radostí říci, že žádosti o dotaci ve výši 499 125,00 Kč podanou prostřednictvím ředitelky školy bylo k 1. 2. 2021 vyhověno

 

Naše velká plánovaná akce může tedy začít!