AKCE 2019/20

 

Výlet do Krokovic

V průběhu září jsme s dětmi podnikli dopolední výlet, během kterého jsme navštívili statek Krokovice. Na statku si děti mohly prohlédnout především koně ale i jiná hospodářská zvířata. Výlet vzbudil u dětí velký zájem o zvířata. Díky ošetřovateli koní, který nás statkem provázel, jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí.

  

 

Návštěva stájí

Honosný zámek v samotném středu obce se stal dalším místem naší podzimní návštěvy. Dětem bylo umožněno nahlédnout do zámeckých stájí, kterými nás provázel zaškolený zaměstnanec.Prohlídka stájí byla zakončená návštěvou zámecké jízdárny, kde si děti vyzkoušely jízdu na poníkovi Damiánkovi.Jako poděkování lsme společně předali dobroty pro koně (jablíčka, mrkev apod.).

 

 

Uspávání broučků

Konec podzimu a příchod zimy se nám podařilo dětem přiblížit akcí nazvanou „Uspávání broučků“, která proběhla ve spolupráci s obcí Písečné. Za účasti a spolupráce rodičů si mohly děti zasportovat na připravených stanovištích, pouštět draky nebo se zapojit do připravené výtvarné dílny. V závěru odpolední akce jsme sevydali po dýňové stezce, na jejímž konci jsme zpěvem ukolébavky uspali všechny broučky před nadcházející dlouhou zimou.

 

 

Mikulášská nadílka

5. prosince byl den velkého očekávání. S velkou obavou a přitom netrpělivostí jsme všichni čekali příchod Mikuláše, čerta a anděla.Jejich návštěva děti nejprve vystrašila, ale po zpěvu písniček děti pookřály a rády si přišly za Mikulášem pro sladkou odměnu.

 

 

Andělské zvonění 

Předposlední prosincový týden jsme si s dětmi zpestřili vánočním vystoupením a tvořivými dílničkami pro děti i dospělé. Do naší třídy jsme pozvali maminky, tatínky, babičky, dědečky i sourozence, abychom společně oslavili narození Ježíška. Děti si přichystaly pásmo vánočních básniček, tanečků a písniček. Celým programem znělo spoustu vánočních koled, díky kterým jsme všichni pocítili atmosféru přicházejících Vánoc.

 

Vánoční nadílka

„Přijde letos Ježíšek?“ Přesně tak zněla nejčastější otázka dětí před vánočními prázdninami. Samozřejmě i za námi do školky Ježíšek zavítal a nezapomněl ani na spousty dárků, kterými dětem vykouzlil úsměv na tvářích. Vánoční nadílka byla krásným a slavnostním zakončením školkových předvánočních příprav plných koled, vánočních zvyků a sváteční pohodové atmosféry. 

 

Povídám, povídám pohádku

Na jaře jsme dětem připravili projekt, který vznikl ve spolupráci s místní knihovnou. Hlavním záměrem bylo, vzbudil u dětí zájem o knihy, jejich četbu a o práci s knihou jako takovou. První část projektu se odehrávala v MŠ a byla na téma pohádky „O veliké řepě“. Jednou z mnoha aktivit byla výroba loutek a následující její divadelní ztvárnění. To hlavní ale na děti čekalo, když se vydaly po tajemných stopách, které je dovedly do obecní knihovny. Zde po obdržení „průkazu“ si mohly vyzkoušet, jak to v knihovně chodí a jaká pravidla se musí dodržovat přizapůjčení knih.

 

 

Hledání velikonočního zajíčka

Cestu do naší školky našel i velikonoční zajíček, který si pro děti připravil zábavné dopoledne na školní zahradě. Přinesl velikonoční poklad, který ale někde na školní zahradě ukryl. Dětem usnadnil jeho hledání pomocí mapy, kterou získaly za splnění nejrůznějších úkolů a soutěží. Mapa děti ke sladkému pokladu dovedla. Zajíčkovi jsme poděkovali za dobrotya rozloučili jsme se s ním velikonoční koledou. 

 

Bylinky z naší zahrádky        

Květnový projekt byl založen na myšlence poskytnout dětem základní informace a návody, jak rozpoznat, využít a uchovat bylinky. Děti se tak proměnily v malé zahradníky, kteří si osvojovalinové vědomosti o bylinkách a získávali povědomí o tom, kde je mohou v přírodě najít a jakým způsobem je lze využít. Dopolední program byl zakončen sázením bylinek do naší „školní bylinkové zahrádky“, která vzniklaza účelem dalšího zpracování v naší školní kuchyni.

 

Pirátský den

V rámci tématu „moře“ jsme se na dopoledne proměnili v piráty, kteří se vydali na plavbu za pokladem. Nechyběla nám samozřejmě ani pirátská loď, kterou si děti postavily z velkých molitanových kostek. Dopoledne bylo doprovázeno mnoha soutěžemi, aktivitami a společnou výtvarnou prací. Na konci plavby čekala na děti truhla plná pokladů.  

 

Indiánský den

Indiáni, ti se mají! Celý den si jenom hrají. Básničkou Josefa Kainara jsme se nechali inspirovat pro aktivity a soutěže tohoto dne. Společně jsme se při hře na malé indiány seznámili se způsobem života indiánských kmenů, vyrobili si indiánské čelenky, šperky, trička a na závěr jsme se hlasitě rozloučili indiánským pokřikem.

 

Netradiční „Den dětí“

Koronavirová pandemie nám nedovolila uspořádat karneval v běžném termínu. Nechtěli jsme však děti o tuto oblíbenou akci připravit. Proto jsme se rozhodli, že Den dětí oslavíme dětským karnevalem. A tak jedno nenápadné dopoledne umožnilo dětem sena chvíliocitnout ve světě pohádek, fantazie, her, soutěží a prima muziky. Společně jsme si to všichni užili a domů si odnesli krom drobných dárečků i nezapomenutelné vzpomínky.

 

Zakončení školního roku – Cesta na Havaj

Poslední společný červnový týden školního roku jsme si užili, jak se patří. Školní zahrada se nám proměnila na Havaj, kde jsme si užívali opalování, plážových her, ovocných koktejlů a tanečních soutěží. Přípitkem jsme se rozloučili a popřáli si krásné a pohodové letní prázdniny. Havaj se stala závěrečnou akcí školního roku 2019/2020.