AKCE 2020/21

 

Po stopách pravěkých řemesel

Měsíc září byl měsícem plný upevňování dobrých vztahů mezi dětmi, přizpůsobování se pravidlům školky. Společně jsme realizovali projekt, který byl nazván „Po stopách pravěkých řemesel“. S dětmi jsme se vrátili do doby pravěké. Jednotlivé činnosti byly zaměřené na práci s hrnčířskou hlínou a jejím využití napříč dobou.

 

Dýně

V říjnu jsme si díky darům z vlastních zahrádek mohli s dětmi vyzdobit vlastní „Dýňáky“. Činnost byla pro děti zajímavá nejen díky nevšednímu zážitky při práci s dýní, ale také tím, že to byla poslední akce realizovaná na naší „staré“ školní zahradě. Zahrada se pro děti zavřela a začala se chystat na rozsáhnou rekonstrukci.

 

 

 

Adventní čas

Adventní čas je pro nás všechny tím nejkrásnějším obdobím. Přípravy na příchod Mikuláše, anděla a čerta jsme zahájili stavbou pekla. Tematický týden jsme doplnili čertovským tvořením a mnoha soutěžemi. Děti však neustále vyhlížely příchod pravých čertů do naší školky.Jako každý rok od nich dostaly za zpěv písní, recitaci básniček a příslib vzorného chování balíček s ovocem a sladkostmi. Měsíc plný vánoční atmosféry, pečení perníčků, zpěvu koled a vánočního tvoření se nám podařilo zakončit bohatou nadílkou, ze které měly děti velkou radost.

 

Tři Králové

Po návratu dětí z vánočních prázdnin jsme samozřejmě nezapomněli oslavit příchod Tří Králů. Děti zaujala především výroba zdobených královských korun. Nechybělo ani koledování králů, kteří si svým zpěvem v kostýmech vykoledovalisladkou odměnu.

 

Masopustní průvod

Měsíc únor jsme měli z důvodu nařízené kovidové karantény zkrácený. Ani to nám však nebránilo si s dětmi užít čas plný zpěvu, hry na hudební nástroje a především masek. Pro děti byl největším zážitkem masopustní průvod, kterýsvým zpěvem i hrou na bubínky udělal radost panu starostovi i zaměstnancům OÚ. Děti si za svůj výkon vykoledovaly sladkou odměnu.

 

Karneval

Dětský karneval byl další plánovanou akcí v měsíci únoru. Konal se v rámci dopoledního programu ve třídě. S dětmi jsme si užili tanec i přehlídku kostýmů. Nechyběly ani zábavné a nevšední soutěže. Děti měly připravené hry s vodou, závody v týmech nebo třeba foukací ping pong. Podle nálady a také následné únavy dětí bylo znát, že si karneval užily naplno.

 

 

Výuka na dálku

Od 1. března do 10. května 2021 byl provoz mateřské školy z důvodu nařízení Vlády České republiky kvůli koronavirové pandemie přerušen. Dětem i rodičům jsme se snažili v této nelehké době pomoci alespoň „Výukou na dálku“. 1x týdně jsme rozesílali e-mailů s různě náročnými pracovními listy společně a s nabídkou zajímavých tvořivých nápadů. Po znovuotevření školky nám pak děti vypracované listy donesly a my jejich píli ohodnotili sladkou odměnou a diplomem. Oceňujeme velký zájem i těch našich nejmladších.

 

Naše planeta

Během měsíce května jsme se s dětmi zaměřili na téma moře a společně nahlédli do podmořského světa. Poté se z dětí stali kosmonauti, kteří zkoumali a poznávali vesmír i naši planetu. Téma bylo pro děti velmi zajímavé a inspirující.

 

„Kalendář nám praví, že 1. června Den dětí se slaví“

Samozřejmě ani naše mateřská škola tento, pro děti významný den, nezapomněla oslavit. Proto ve spolupráci s obcí uspořádala Pohádkou stezku inspirovanou pohádkou o Zlatovlásce. Na děti čekalo deset stanovišť plných princezen, princů a dalších postav z pohádky a deset nevšedních úkolů, které musely splnit.  Za každé stanoviště byly soutěžící řádně odměněny v podobě drobných dárků nebo sladkosti. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným i účinkujícím a zároveň doufáme, že se v takovém hojném počtu a dobré náladě sejdeme zase příští rok.

 

Kovej, kovej kovaříčku

Tak bychom mohli nazvat páteční červnovou návštěvu koníren pana Koláře, kde jsme byli opět po roce pozváni na projížďku na Damiánkovi. Letos kromě jízdy na koni, bylo dětem umožněno spatřit při práci s podkovářským nářadím „mistra podkováře“. Děti tak na vlastní oči viděly, jak se upravují koníkům kopyta, k čemu se používá kovadlina a plynová výheň a jak poté kovář upevňuje přesně upravenou podkovu ke kopytu. Nesmírně všem děkujeme za tento nevšední zážitek a budeme se těšit zase někdy na viděnou.

 

Rozloučení se školním rokem 2020/21 - Indiánská stezka

Poslední týden června se nesl v naší mateřské škole v duchu Indiánů. Proto jsme školní rok zakončili „Indiánskou stezkou“. První kmen indiánů se vydal po cestě chystat úkoly, které se skládaly ze zkoušky zručnosti, chytrosti, bystrosti a odvahy. Druhý kmen statečně úkoly plnil. Na konci se oba kmeny šťastně shledaly. Společně si zazpívaly, zatančily a popřály si krásné prázdniny plné zajímavých zážitků. Nechybělo ani rozdání balíčků s překvapením všem šikovným indiánům.