AKCE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/22

 

Moderní technologie v naší MŠ

Mateřská škola nově zahájila výuky pomocí moderních technologií. Interaktivní pomůcky, v našem případě tablety a interaktivní panel, nabízí osvojování nových dovedností zajímavější a zábavnější formou. Nové metody práce významně podporují přirozený rozvoj paměti, logického myšlení, postřehu, koncentrace pozornosti, vzájemné spolupráce a komunikační dovednosti.

 

 

Štrůdlování

K podzimu jednoznačně patří pečení jablečného štrůdlu. Ani tento rok jsme děti o tento zážitek neochudily. Děti se nejprve seznámily  se surovinami, které se při pečení používají. Poté se naučily válet těsto i správně štrůdl zavinout. Upečený štrůdl provoněl celou mateřskou školou a my jsme si na něm velice pochutnali.

 

 

 „Miminko se narodilo, přišli jsme mu přát“

V sobotu 25. 9. 2021 jsme společně s dětmi na obecním úřadě v Písečném přivítali svým zpěvem a básničkami devět nově narozených dětí. Svým vystoupením děti jistě potěšily nejen přítomné hosty, ale i jejich rodiče, jelikož jejich výkon dopadl na jedničku. Za velkého potlesku a se sladkou odměnou jsme se rozloučili se všemi přítomnými. Malým občánkům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojený život.

 

Projekt „Šrouby a matice“

Školní rok jsme odstartovali prvním z mnoha připravovaných projektů s názvem „Šrouby a matice“. Projekt dal dětem prostor najít si cestu a seznámit se s technicky náročnějšími konstruktivními hrami, vytvořit si vztah k manuálním činnostem a uvědomit si náročnost, důležitost a využitelnost těchto dovedností v praktickém životě. Připravené činnosti plné montování a šroubování si děti velmi užily. O konstruktivní stavebnice nyní projevují větší zájem.

 

Výlet do ZOO 

Na začátku měsíce jsme se vydali na půldenní výlet do zoologické zahrady v Jihlavě. Vyjeli jsme ráno a již samotná cesta autobusem byla pro děti zážitkem. V Zoo na nás čekala ošetřovatelka s připraveným programem, který dětem přiblížil chov morčátka. Po zajímavém vyprávění, plném různých úkolů a ukázky zvířátek jsme se vydali na průzkum jednotlivých pavilónů ZOO.Prožili jsme neskutečně krásný den mezi zvířátky. Unaveni, spokojeni, plni zážitků jsme se vrátili do školky a děti netrpělivě čekaly na rodiče, až jim o výletě budou vyprávět.

 

Návštěva předškoláků v MŠ a ZŠ Staré Hobzí

Ve středu 13. října se vypravili předškoláci z naší mateřské školky na návštěvu do Základní školy ve Starém Hobzí. Děti se do „velké školy“ velmi těšily a byly zvědavé, co je tam čeká. Hned po příchodu měly možnost si školu prohlédnout a nahlédnout do vyučování prvních ročníků. Poté se děti zapojily do připravených činností a pokusů, které si pro ně připravily starší školáci a paní učitelky. Nechyběla ani návštěva mateřské školy, kde se naše děti mohly aktivně zapojit do denního programu školky. Ve „velké škole“ se našim předškolákům velmi líbilo a mnozí z nich se už nemůžou dočkat, až se z nich stanouopravdoví školáci.

 

Projekt „Když se načančám“

V mateřské škole také proběhl další z projektů, který dětem přiblížil oblast polytechniky. Tentokrát projekt dětem pomocí her, pozorování a ukázky odborníka přiblížil šperkařské a drátenické řemeslo.  Děti tak měly možnost vyzkoušet si práci s drátkem a „načančat“ své maminky vlastnoručně vyrobeným šperkem, který pomocí kleštiček a vlastní fantazie vytvořily.

 

Dušičky

Den spojený s datem 2. 11. 2021 je odjakživa spojen se svátkem zesnulých, který známe pod názvem „Dušičky“. V MŠ jsme si tuto tradici připomněli pomocí krátkého vyprávěného příběhu, při němž si děti měly uvědomit, že vše má v našem životě nejen začátek, ale i konec. Stejně jako v loňském roce, tak i letos jsme se společně vydali v dopoledních hodinách na vycházku směr Nové sady, abychom navštívili zdejší hřbitov a rozsvícením svíčky uctili památku zesnulých.  

 

Dýňová stezka

Podzim je v naší školce tradičně spjat s lampionovým průvodem. Jemu vždy předchází zábavné odpoledne, které nabízí spoustu aktivit. Tak tomu bylo i v pátek 5. 11. 2021. Děti si mohly v doprovodu dospělé osoby projít „Dýňovou stezkou“, na které byly připravené různé disciplíny v podobě úkolů zaměřených na paměť, zručnost, kreativitu, přesnost a obratnost. Po jejich splnění pak na památku všichni účastníci obdrželi pamětní list a drobnou odměnu.

 

„150 hasiči, oheň rychle zasyčí“ …

je název projektu, který se uskutečnil ve středu 10. 11. 2021 ve spolupráci s dobrovolnými hasiči v hasičské zbrojnici v Písečném. Hasiči dětem připravili velmi poutavé dopoledne, kde se všichni účastníci mohli seznámit s povinnostmi a pracovní náplní hasičského sboru, ale měli možnost se dozvědět mnoho zajímavostí z historie této profese. Děti si mohly prohlédnout vybavení hasičského auta, sednout si do něj, vyzkoušet si hasičské oblečení, zkusit rozmotávat hadice apod. Akce se velice líbila. Dobrovolným hasičům patří velké poděkování nás všech. 

 

Svatý Martin

Ani letos nám sv. Martin sněhovou nadílku sice nepřivezl, přesto jsme si tento den hezky užili. Nejdříve jsme si poslechli příběh „O sv. Martinovi“, který dětem vytvořil představu o tom, jak to tenkrát bylo. Poté jsme se znovu vžili do role sv. Martina a pomocí písničky, si „osedlali“ své koníky a vydali se „Po stopách bílého koně“.

 

Adventní čas - Mikuláš

Advent patří k nejkrásnějšímu období v roce. Z tohoto důvodu jsme se ho v MŠ snažili i my užívat plnými „doušky“. Vyzdobili jsme si školku, vyráběli dekorace, dárečky, přáníčka, poslouchali koledy aj. Začátkem měsíce prosince se ve třídě usídlila skupinka nezbedných čertíků. Jejich řádění přerušila až návštěva Mikuláše, čerta a anděla. Děti si tak v pátek 3. 12. od nich vyslechly, co se za celý rok píše o jejich chování v knize hříchů. Anděl po celou dobu dohlížel na čerta, aby děti příliš nevystrašil v okamžiku, kdy slibovaly, že se polepší. Na závěr jim všechny děti za obdarovaný balíček s dobrotami poděkovaly formou připraveného krátkého pásma básniček a písniček.

 

 Projekt "Máme rádi ovečky"

Dne 9. 12. 2021 probíhal v MŠ ve spolupráci s Městským muzeem v Dačicích  projekt pod názvem „Máme rádi ovečky“. Cílem tohoto projektu bylo dětem v té nejjednodušší formě přiblížit proces ručního zpracování vlny. Díky poutavému povídání a názorným ukázkám měli všichni možnost poznat samotný původ klubíčka vlny, a to od čištění surového ovčího rouna přes jeho praní, barvení, česání až k předení a zpracování vlněné příze, z které nakonec lze na zimu uplést např. teplé rukavice.

  

 

Vánoční tradice

Krásné adventní období nás provázelo seznamováním se s vánočními tradicemi. Našim zájmem bylo dětem přiblížit lidové zvyky a tradice tak, jak je znali již naši dávní předci. Krájeli jsme jablíčko a hledali v něm hvězdičku, pouštěli lodičky, děvčata házela střevíčkem, pekli cukroví a vyprávěli si o tom, jakým způsobem si dříve lidé zdobili stromečky.

 

Projekt „Vánoční dekorace“

Vyprávění o vánočních tradicích nás přímo vybízelo k uskutečnění dalšího projektu s názvem „Vánoční dekorace“. Ve spolupráci s paní Irenou Ihnatišínovou jsme se společně s dětmi pustili do výroby vánočních svícnů. V průběhu společně stráveného dopoledne tak děti získaly představu o tom, jak se dá z volně dostupných materiálů poměrně jednoduše vyrobit krásná voňavá dekorace. 

  

 

Vánoce se zvířátky

Během adventu bychom neměli opomenout na vánoční nadílku určenou pro lesní zvířátka. V zimě, když vše zamrzne a zapadá sněhem, hledají zvířátka v lese obtížně potravu. Rozhodli jsme se proto připravit zvířátkům malé překvapení. Vzali jsme košík s jablíčky, zelím, mrkví, kaštany a společně se vydali do lesa uspořádat jim „vánoční hostinu“. Veselé Vánoce zvířátka :).

 

Štědrý den v MŠ

Ani letos na děti v MŠ Ježíšek nezapomněl. Celý den se nesl ve svátečním duchu. Pro navození správné atmosféry jsme prostřeli sváteční tabuli, která po celý den nabízela domácí cukroví a podle tradice pod talířem skrytou rybí šupinku. Paní kuchařka v tento výjimečný den dětem k ranní svačině připravila vánočku s kakaem a k štědrovečernímu obědu uvařila rybí filé s bramborovou kaší. Během dopoledne jsme si chvíli krátili zpěvem koled, pouštěním skořápkových lodiček a netrpělivě čekali na zazvonění kouzelného zvonečku, abychom se mohli jít podívat k rozsvícenému vánočnímu stromečku, pod kterým Ježíšek zanechal pro všechny spoustu krásných dárečků.

 

Návštěva kostela v Nových Sadech

Poslední den před vánočními prázdninami jsme přijali pozvání panem farářem Karlem Janů na návštěvu do kostela svatého Oldřicha v Nových Sadech. Ten všem přítomným připravil nevšední zážitek v podobě prohlídky krásného kostelního betléma. Poutavým vyprávěním dětem přiblížil příběh z Betléma o narození Ježíška. Na rozloučenou jsme si všichni zazpívali vánoční koledy a popřáli krásné a požehnané Vánoce.

 

Tři Králové

První stránka v kalendáři nám prozradila, že je důvod k oslavě „Třech Králů“. Příběh tří králů má dlouhou tradici. S dětmi jsme si vyprávěli o putování Josefa a Marie do Betléma, o narození Ježíška a o třech králích – mudrcích, kteří se přišli Ježíškovi poklonit z dalekých zemí a přinesli mu dary. Společně jsme si vyrobili královské koruny, nacvičili si písničku „My tři králové“ a vydali se v královských kostýmech popřát vše nejlepší do nového roku na obecní úřad.

 

Ve zdravém těle zdravý duch…

… tak by se daly nazvat vzdělávací aktivity, které nás provázely měsícem lednem. Společně jsme si povídali o těle, zdraví, zahráli si na lékaře a zdravotní sestřičky a nezapomněli se zaměřit také na prevenci úrazů a upevňování základních hygienických návyků.

 

Projekt „Den s rybářem“

Na závěr měsíce jsme uskutečnili v úzké spolupráci s odborníkemjeden z plánovaných projektů hrazených ze ŠABLON III. Záměrem projektu s tematikou „rybaření“ bylo,vytvořit u dětí základní povědomí o tuzemských rybách, jejich životě, ovodách, v kterých žijí a o práci rybáře, jako takové. Díky velkému množství nabízených aktivit měly děti možnost, prožít opravdu netradiční den.Dozvěděly se mnoho zajímavého o rybaření, ochraně přírody, ale také o možnostech, jak vhodně trávit volný čas v přírodě. Na závěr k velké spokojenosti si děti vyzkoušely roli rybáře. 

 

 Projekt „Pohádkou to nekončí“

Nový měsíc jsme odstartovali dalším projektem s názvem „Pohádkou to nekončí“. Tento únorový projekt byl vytvořen na motivy známé pohádky „O Červené karkulce“. Jeho hlavním cílem bylo inspirovat a probudit v dětech zájem o knihy. Děti se zdokonalily v předmatematických dovednostech, rozšířily si slovní zásobu, zapojily svou fantazii a s velkou radostí se pustily do dramatizace stejnojmenné pohádky. Druhá část projektu probíhala v obecní knihovně. Zde se děti hravou formou dozvěděly spoustu zajímavých informací typu – kde knížky bydlí, k čemu slouží knihovna, co obnáší práce knihovníka, jak správně zacházet s knihou apod. Na závěr si každý vyrobil záložku do knihy a byl odměněn medailí malého čtenáře. Děkujeme za spolupráci místní knihovně.

 

Masopustní průvod

Přes pohádky jsme se přenesli do období masopustu, o které jsme si s dětmi povídali a o tradicích s tím spojených.  Zahráli jsme si divadelní představení „Jak šel koblížek na vandr“ a pustili se do výroby masek pro masopustní průvod obcí. Jeho zakončení bylo na obecním úřadě, kde děti s nadšením zazpívaly zaměstnancům obce připravené písničky. Za svůj pěvecký výkon si vykoledovaly sladkou odměnu. Všem moc děkujeme:).

 

Karnevale, račte dál

Poslední únorový den jsme věnovali již samotnému „Dětskému karnevalu“. Školka se díky nepřeberné škále úžasných masek proměnila v říši pohádek a fantazie. Ve školce se najednou proháněly postavičky z knižních a filmových pohádek. Během dopoledního programu vládla skvělá nálada. Děti tancovaly a zapojovaly se do nevšedních her a zajímavých soutěží. 

 

„Robotohraní“

Ve středu 2. března byli naši předškoláci společně s paní učitelku Trávníčkovou na návštěvě v ZŠ a MŠ ve Starém Hobzí. Návštěva, která se nesla v duchu robotohraní byla vskutku nezaměnitelná. Škola si pro naše děti v multifunkční učebně připravila řadu úkolů a aktivit s robotickými pomůckami. Například s interaktivní BEE-BOT – včelkou se děti mohly naučit jednoduchou a zábavnou formou základům programování, informatiky a matematiky. Velký obdiv sklidil robotický kocourek Frankie. Z návštěvy jsme si všichni přivezli spoustu skvělých zážitků, za které ještě jednou všem ze ZŠ a MŠ St. Hobzí děkujeme.

 

Projekt „Bylinková zahrádka“

Hlavním cílem připraveného projektu bylo posílit kontakt dětí s přírodou, předat nové informace o bylinkách. Kde je v přírodě můžeme najít, jak je vhodně využit pro naše zdraví a gastronomii. Během projektu se také děti mohly zdokonalit v pracovních činnostech. Nejprve si z kartonu vyrobily domeček se zahrádkou, do které si zasely semínka řeřichy a poté se o zahrádku celý týden pilně staraly. Všechny malé i velké zahradníky za jejich skvělou práci čekala chutná, „zdravá odměna“.

 

Projekt „Den s myslivcem“

Záměrem dalšího projektu zaměřeného na lesní živočichy bylo seznámit děti se samotným myslivcem, jeho povinnostmi a aktivitami s tím souvisejícími. Pan Trávníček v mysliveckém děti zaujal poutavým vyprávěním a pestrou ukázkou trofejí. Děti si vyzkoušely „nakrmit“ zvířátka v krmelci, prozkoumaly různá paroží, seznámily se se základní výbavou každého myslivce. Neopomněli jsme připomenout pravidla vhodného chování v lese. Na závěr jsme si vyrobili lesní zvířátka z papírových roliček a vypravili se na společnou procházku ke krmelci.

 

Projekt „Včelí království“

Jaro společně s probouzející se přírodou nás přímo vybízelo k uskutečnění dalšího zajímavého projektu pod názvem „Včelí království“, který měl děti motivovat k získání kladného vztahu ke včelám a včelaření. Děti se během dopoledne proměnily na včeličky, přičemž si tak uvědomily pracovitost a nezastupitelnost včel v přírodě. Povídali jsme si o životě včel, zkoumali vlastnosti včelích produktů a „nakoukli“ do včelího úlu, kde včelí královna poctivě dohlížela na chod celého včelstva. Nesměla chybět ani ochutnávka medu, což byla ta nejsladší odměna, za snahu a pilnou práci. V závěru projektu si děti vyrobily včelky, které nám zdobí prostory MŠ.

 

Velikonoční tvoření

Na první dubnové odpoledne jsme uspořádali ve školce pro rodiče a děti tvořivou dílničku. Při této příležitosti jsme si společně vyrobili jarní dekoraci v podobě slepičky a namalovali velikonoční vajíčko. Odpoledne jsme si všichni příjemně užili a již nyní se těšíme na další podobné setkání.

 

Projekt „Jehličnaté stromy“

Tento výukový projekt pod odborným vedením paní Ing. Pavlišové proběhl 13. 4. 2022 ve třídě MŠ a částečně v nedalekém lese. Velká pozornost byla věnována jehličnatým stromům. Hlavní důraz byl kladen na přímý kontakt dětí s přírodou. Děti si v lese vyzkoušely frotáž kůry stromů a z různých přírodnin stavěly dle vlastní fantazie domečky pro broučky.

 

Hledání velikonočního pokladu

Po Velikonocích, když se děti vrátily do školky, čekalo na ně překvapení v podobě zajíčka Kuliferdy, který poslal dětem dopis. Dočetli jsme se v něm, že nás čeká cesta plná dobrodružství, která pokud budeme pozorní, nás dovede až k velikonočnímu pokladu. Děti se tak za doprovodu pedagogů vydaly po vyznačené trase. Na cestě je čekalo několik zastavení, při kterých musely plnit nejrůznější úkoly a sbírat velikonoční vajíčka. Za splněné úkoly je zajíček odměnil sladkým pokladem.

 

Čarodějnický rej

Poslední dubnový den přišly děti do školky v krásných čarodějnických kostýmech. Celé dopoledne se neslo v ryze tajemném duchu. Vyprávěli jsme si o tradici, která se k tomuto dni váže, učili se zaklínadla, trénovali let na koštěti, míchali kouzelné lektvary, prováděli různé čarodějnické pokusy a ověřovali své čarodějnické dovednosti v rámci těch nejnáročnějších disciplín. Na závěr všichni čarodějové a čarodějnice obdrželi čarodějnické vysvědčení a sladkou odměnu.

 

Zápis do MŠ

V úterý 2. 5. v dopoledních hodinách proběhl pro nový školní rok zápis nováčků do naší mateřské školy. Během návštěvy si mohli rodiče prohlédnout třídu a její přilehlé prostory a děti si na chvíli pohrály s hračkami. Na památku si odnesly drobný dáreček vyrobený našimi dětmi. K šestnácti stávajícím dětem tak v září 2022 přibude pět nových kamarádů.

 

 

Projekt „Konírny“

10. 5. jsme pro děti připravili projekt zaměřený na péči o závodní koně. Dopolední program byl rozdělen na dvě části. V úvodní části se děti pomocí pohybových, hudebních a motivačních her dozvěděly spoustu informací o koních i jeho užitku. V druhé části jsme se přesunuli do nedalekých stájí Rhea Holding, kde jsme díky poutavému povídání odborníka získali další zajímavé informace, týkající se především péče a výcviku závodních koní. V jízdárně se děti svezly na poníkovi Damiánkovi, kterého znají z předchozích let. Děkujeme všem zúčastněným za jejich vstřícnost a ochotu, neboť díky nim si děti mohly odnést opravdu nezapomenutelné zážitky.

 

Projekt „Loutkohraní“

Dne 16. 5. jsme si vyzkoušeli roli herců. Nejprve jsme si museli připravit vše, co k divadlu patří. Motivovali jsme se známou pohádkou „O veliké řepě“ a zahráli si malý dětský muzikál. Děti se aktivně podílely na přípravě, seznámily se s různými druhy loutek (od plošných, prstových, stínových, přes maňásky až k marionetám). Vyvrcholením projektového dopoledne bylo loutkové představení manželů Antošových, kteří nám zahráli pohádku „O princezně Rozmařilce“, která se díky svému nevhodnému chování dostala až do pekla. Naštěstí byl v pohádce také chytrý a šikovný kašpárek, který princeznu zachránil.

 

Den dětí „Pohádková stezka“

V sobotu 21. 6. děti společně s námi mohly prožít krásné slunné odpoledne na Pohádkové stezce v Písečném. Na vinoucí se trase od písečenského sportoviště, kolem řeky Dyje, přes přilehlý les čekalo na děti překvapení v podobě setkání s oblíbenými pohádkovými a filmovými postavami, které si pro ně na deseti stanovištích připravily zajímavé disciplíny.  V cíli je pak čekala odměna, skákací hrad a prohlídka vozů IZS. Dle výrazu zúčastněných si akci všichni užili.

 

Návštěva ZŠ a MŠ Staré Hobzí

Ve středu 25. 5. se jako malí badatelé vydali naši předškoláci na další tentokrát již třetí návštěvu ZŠ ve Starém Hobzí. Paní učitelky společně se žáky z vyšších ročníků pro ně měli připraveny různé pokusy, při kterých si děti vyzkoušely, jakou sílu má kapka jaru, jak nás voda může oklamat, že i s magnetem si lze užít pořádnou zábavu a z oblíbených lentilek je možné vykouzlit krásnou duhu.

 

Projekt „Tajemství dřeva“

V pondělí 30. 6. na děti čekal připravený netradiční projekt zaměřený na les jako obnovitelný zdroj cenné suroviny - dřeva. Děti se seznámily s vlastnostmi dřeva, možnostmi jeho zpracování, se základními obory, kde se dřevo používá (stavebnictví, truhlářství, nábytkářství apod.) Vyzkoušely si svou zručnost při práci s různým nářadím a přivýrobě vlastního výrobků ze dřeva. Společně jsme prožili dopoledne, během kterého jsme se obohatili a zdokonalili se zejména v pracovních činnostech.

 

Projektový den „Hasičské myšky“

Ve středu 1. 6. 2022 se  v naší školce uskutečnil cvičný zásah hasičského sboru dobrovolných hasičů (SDH). Simulace požáru proběhla v prostorách třídy. Děti byly předem seznámeny s významem a průběhem akce. Byly nejen pozorovateli všeho dění, ale také přímými účastníky. Tato akce byla organizována v rámci projektu „Hasičské myši učí děti …“, během kterého jsme chtěli dětem poskytnout cenné informace z oblasti zvládání krizových situací. Získaly poučení o tom, jak se v nebezpečných situacích chovat s přihlédnutím na jejich věk. Všem dobrovolným hasičům z Písečného a Dačic velmi děkujeme. Krásná a pečlivá organizace. Akce se do posledního puntíku velmi vydařila.

  

 

Projekt „Odkud se bere mléko?“

Jednalo se o poslední projekt tohoto školního roku, který se konal v první části ve třídě MŠ, kde si děti osvojily poznatky o hospodářských zvířatech, především kraviček. Třídily mléčné výrobky a samy si zkusily připravit ovocný pohár, na který bylo potřeba nejprve pokrájet ovoce a poté si ručně vyrobit šlehačku. V druhé části jsme se vydali autobusem na návštěvu do blízkého kravína, patřící společnosti Rhea Holding na Markétě, kde se děti dozvěděly od paní Ing. Neradové spoustu zajímavých informací např. odkud se bere mléko, jeho význam v životě člověka, dále měly možnost shlédnout dojení kraviček, telátka i péči o ně. Projekt u dětí sklidil opravdu velký úspěch.

 

 

Pasování předškoláků

Jak už to v životě bývá, vše má svůj začátek, ale i konec. Datum 30. 6. 2022 byl významným dnem především pro naše předškoláky. V MŠ proběhlo „Slavnostní pasování předškoláků“, kteří formou krátkého vystoupení dokázali, že je opravdu čas rozloučit se se školkou a vstoupit do další etapy v jejich životě. Tento poslední den ve školním roce byl plný emocí, dobré nálady a nesl se opravdu ve slavnostním duchu. Brána MŠ se pro předškoláky uzavřela, ale vzpomínky zůstávají.

 

A co říci na závěr ….

 „Školákům přejeme spousty úspěchů a všem dětem krásné sluníčkové prázdniny.“