Akce školního ruku 2022/23

 

ZÁŘÍ

 
Společné setkání po prázdninách
 

Je tady nový školní rok, který s sebou přináší pestrou nabídku školních aktivit a zajímavých projektů. Poprázdninové setkání s kamarády a zaměstnanci MŠ bylo plné radosti a očekávání. Přivítali jsme mezi sebe nové kamarády, hráli spousty seznamovacích her, povídali si o své rodině a vyzkoušeli jsme si nepostradatelnou práci maminek a tatínků.Nezapomněli jsme ani na připomenutí pravidel správného a bezpečného chování.

 

Vůně jablíček 

K podzimu neodmyslitelně patří barvy, ale také jablíčka, která nás inspirovala k pečení jablečných pirohů. Nejprve jsme poznávali potřebné kuchyňské náčiní a suroviny. Poté jsme se pustili do práce – děti si nastrouhaly jablíčka, vykrajovaly linecké těsto, které si následně naplnily jablky a ovoněly si je skořicí s cukrem. Potřené těsto vajíčkem mohlo putovat rovnou do trouby a během krátké chvíle, se školkou linula krásná vůně. Všichni jsme si moc pochutnali.

 

ESSD – Sportovní den s Podzimníčkem

Přivítání podzimu jsme letos pojali ve spojitosti Evropského školního sportovního dne. Nejprve jsme si poslechli pohádku „ O skřítku Podzimníčkovi“, který nám prozradil, jak se dělají hrušková povidla a také jak je pro naše zdraví důležitý sport. S nadšením jsme zamířili na místní sportoviště, kde pro nás skřítek přichystal spoustu zábavných soutěží a disciplín. Děti cvičily a soutěžily ve dvojicích i ve družstvech. Všem se při sportovních aktivitách dařilo. Na závěr sportovního dopoledne se děti díky krásným podzimním kostýmům proměnily v Podzimníčky a byly oceněny cejchem skřítka a upomínkovým listem. Všichni jsme tak skvěle přivítali první podzimní den, který byl plný slunečných paprsků a spokojených dětí.

 

 

ŘÍJEN

 

Putování s panem Bramborou a jeho kamarády

 

K podzimu zajisté patří sklizeň ovoce a zeleniny, což nás inspirovalo k uspořádání další společné akce, určené pro děti a jejich rodiče. V pátek 7. 10. 2022 v odpoledních hodinách bylo přichystáno na místím sportovišti deset různorodých aktivit, během nichž děti předvedly své znalosti a dovednosti. Závěr odpoledne patřil tvoření. Děti si společně s rodiči vyrobili z přinesených brambor, zeleniny a přírodnin opravdu krásné postavičky, představující pana Bramboru, které si po skončení akce odnesli domů. Za splněné úkoly obdrželi všichni účastníci drobnou odměnu a odznak pana Brambory.

 

Projekt „Listnaté stromy“

 

Projekt s názvem „Listnaté stromy“, proběhl ve středu 12. 10. 2022 a úzce navazoval na projekt organizovaný v dubnu „Stromy jehličnaté“. Paní Pavlišová jako hlavní organizátorka a odbornice se hned v úvodu ujistila, zda si děti od posledního setkání něco zapamatovaly. Se svými kolegyněmi dětem nově předložila pestrou paletu listnáčů z našeho blízkého okolí. Děti si tak zahrály na badatele a zkoumaly rozdíly mezi velikostí, tvarem, strukturou listů a plodů. S pomocí obrazového materiálu a vyprávění pak měly možnost zjistit, jak stromy, které vítr rozfouká, rostou ze semínek divoce po lese. Poté následovala vycházka do lesa, kde se děti snažily podle charakteristických znaků vyhledat stromečky, o kterých jsme si povídali. Porovnávali jsme, jak jsou vysoké, mohutné, jakou barvu mají listy teď na podzim apod.

 

Vítání občánků

 

Dne 20. 10. 2022 se konalo v Galerii Sýpka na Zámku v Písečném firemní vítání malých občánků, které pořádala společnost Rhea Holding. My jsme měli tu čest, být jeho součástí. Během krátkého vystoupení děti svým zpěvem a básničkami jistě potěšily všechny přítomné. Odměnou za jejich skvělý výkon byl nejen potlesk, výborné občerstvení a dárečky, ale především svezení v kočáře s koňmi. Malým občánkům i jejich rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí a do životamnoho krásných okamžiků

 

Stromečku, stromečku, kdo v tobě bydlí?

 

26. 10. 2022 se konal letos poslední projekt pod vedením odborníka, s názvem Stromečku, kdo v tobě bydlí. Paní Pavlišová se svými kolegyněmi profesionálním přístupem děti seznámila se životem lesních ptáků. Děti její poutavé vyprávění velmi zaujalo. Krásný obrazový materiál a pomůcky přispěly k velké zvídavosti dětí, které se aktivně zapojovaly do diskuse a se zájmem vyprávěly vlastní poznatky a zkušenosti. Dozvěděli jsme se, že výr je největší sova a kulíšek zase ta nejmenší, že kukačka snáší vajíčka do cizích hnízd, že sojka svým pronikavým hlasem upozorní všechna zvířátka lesa na hrozící nebezpečí. Své znalosti si osvojili během vycházky v lese, kde se zaposlouchaly do zpěvu ozývajících se ptáčků.