Akce školního ruku 2022/23

 

ZÁŘÍ

 
Společné setkání po prázdninách
 

Je tady nový školní rok, který s sebou přináší pestrou nabídku školních aktivit a zajímavých projektů. Poprázdninové setkání s kamarády a zaměstnanci MŠ bylo plné radosti a očekávání. Přivítali jsme mezi sebe nové kamarády, hráli spousty seznamovacích her, povídali si o své rodině a vyzkoušeli jsme si nepostradatelnou práci maminek a tatínků.Nezapomněli jsme ani na připomenutí pravidel správného a bezpečného chování.

 

Vůně jablíček 

 

K podzimu neodmyslitelně patří barvy, ale také jablíčka, která nás inspirovala k pečení jablečných pirohů. Nejprve jsme poznávali potřebné kuchyňské náčiní a suroviny. Poté jsme se pustili do práce – děti si nastrouhaly jablíčka, vykrajovaly linecké těsto, které si následně naplnily jablky a ovoněly si je skořicí s cukrem. Potřené těsto vajíčkem mohlo putovat rovnou do trouby a během krátké chvíle, se školkou linula krásná vůně. Všichni jsme si moc pochutnali.

 

ESSD – Sportovní den s Podzimníčkem

 

Přivítání podzimu jsme letos pojali ve spojitosti Evropského školního sportovního dne. Nejprve jsme si poslechli pohádku „ O skřítku Podzimníčkovi“, který nám prozradil, jak se dělají hrušková povidla a také jak je pro naše zdraví důležitý sport. S nadšením jsme zamířili na místní sportoviště, kde pro nás skřítek přichystal spoustu zábavných soutěží a disciplín. Děti cvičily a soutěžily ve dvojicích i ve družstvech. Všem se při sportovních aktivitách dařilo. Na závěr sportovního dopoledne se děti díky krásným podzimním kostýmům proměnily v Podzimníčky a byly oceněny cejchem skřítka a upomínkovým listem. Všichni jsme tak skvěle přivítali první podzimní den, který byl plný slunečných paprsků a spokojených dětí.

 

ŘÍJEN

 

Putování s panem Bramborou a jeho kamarády

 

K podzimu zajisté patří sklizeň ovoce a zeleniny, což nás inspirovalo k uspořádání další společné akce, určené pro děti a jejich rodiče. V pátek 7. 10. 2022 v odpoledních hodinách bylo přichystáno na místím sportovišti deset různorodých aktivit, během nichž děti předvedly své znalosti a dovednosti. Závěr odpoledne patřil tvoření. Děti si společně s rodiči vyrobili z přinesených brambor, zeleniny a přírodnin opravdu krásné postavičky, představující pana Bramboru, které si po skončení akce odnesli domů. Za splněné úkoly obdrželi všichni účastníci drobnou odměnu a odznak pana Brambory.

 

Projekt „Listnaté stromy“

 

Projekt s názvem „Listnaté stromy“, proběhl ve středu 12. 10. 2022 a úzce navazoval na projekt organizovaný v dubnu „Stromy jehličnaté“. Paní Pavlišová jako hlavní organizátorka a odbornice se hned v úvodu ujistila, zda si děti od posledního setkání něco zapamatovaly. Se svými kolegyněmi dětem nově předložila pestrou paletu listnáčů z našeho blízkého okolí. Děti si tak zahrály na badatele a zkoumaly rozdíly mezi velikostí, tvarem, strukturou listů a plodů. S pomocí obrazového materiálu a vyprávění pak měly možnost zjistit, jak stromy, které vítr rozfouká, rostou ze semínek divoce po lese. Poté následovala vycházka do lesa, kde se děti snažily podle charakteristických znaků vyhledat stromečky, o kterých jsme si povídali. Porovnávali jsme, jak jsou vysoké, mohutné, jakou barvu mají listy teď na podzim apod.

 

Vítání občánků

 

Dne 20. 10. 2022 se konalo v Galerii Sýpka na Zámku v Písečném firemní vítání malých občánků, které pořádala společnost Rhea Holding. My jsme měli tu čest, být jeho součástí. Během krátkého vystoupení děti svým zpěvem a básničkami jistě potěšily všechny přítomné. Odměnou za jejich skvělý výkon byl nejen potlesk, výborné občerstvení a dárečky, ale především svezení v kočáře s koňmi. Malým občánkům i jejich rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí a do životamnoho krásných okamžiků

 

Stromečku, stromečku, kdo v tobě bydlí?

 

26. 10. se konal letos poslední projekt pod vedením odborníka, s názvem Stromečku, kdo v tobě bydlí. Paní Pavlišová se svými kolegyněmi profesionálním přístupem děti seznámila se životem lesních ptáků. Děti její poutavé vyprávění velmi zaujalo. Krásný obrazový materiál a pomůcky přispěly k velké zvídavosti dětí, které se aktivně zapojovaly do diskuse a se zájmem vyprávěly vlastní poznatky a zkušenosti. Dozvěděli jsme se, že výr je největší sova a kulíšek zase ta nejmenší, že kukačka snáší vajíčka do cizích hnízd, že sojka svým pronikavým hlasem upozorní všechna zvířátka lesa na hrozící nebezpečí. Své znalosti si osvojili během vycházky v lese, kde se zaposlouchaly do zpěvu ozývajících se ptáčků.

 

LISTOPAD

 

Druhý listopadový den připadá na Dušičky nebo chcete-li na Památku zemřelých. Jako všechny tradice, i Dušičky mají svůj příběh. V tento den prý mohou duše zemřelých zpátky na svět. Proto pravidelně s dětmi chodíme začátkem listopadu na hřbitov do Nových Sadů, abychom na hrobech zapálili svíčku a uctili tak památku našich nejbližších zesnulých. Dáváme taknaším předkům najevo, že tu jsme a stále na ně myslíme.

 

Svatý Martin

 

Na Sv. Martina jsme si s dětmi příběhem připomněli, jakými důležitými pohnutky si zasloužil, abychom si o něm každým rokem dne 11. 11. vyprávěli. Tato dlouholetá tradice přináší spoustu radosti. Děti netrpělivě čekají na první sníh, dospělí oslavují nové víno, peče se svatomartinská husa a svatomartinské rohlíčky. My jsme také s dětmi nezaháleli, tvořili jsme koníky, oslavili svátek našeho kamaráda Martínka, hráli různé hry a na závěr se procházkou vydali po stopách bílého koně.

 

Návštěva expozice historických traktorů

 

V úterý 15. 11. jsme v sídle Rhea Holdingu v Písečném navštívili jedinečnou expozici historických traktorů české značky ŠKODA a ZETOR. Ve sbírce nechyběl ani krásný traktor značky Porsche z roku 1961. Děti si traktory nejprve prohlédly, hledaly je podle obrázků a dozvěděly se spoustu zajímavých informací o práci na polích. Nejvíce děti zaujal pásový traktor Zetor Major, který byl určen především pro chmelnice, vinice a sady. To ovšem nebylo zdaleka vše co na nás v toto dopoledne čekalo. Měli jsme totiž možnost prohlédnout si krásnou zámeckou zahradu ve francouzském stylu, která už se pomalu chystá k zimnímu odpočinku. Dále jsme měli možnost nahlédnout do skleníku, odkud na nás při otevření dveří dýchla vůně citrusů. Děkujeme za tuto příležitost.

                                                                                                                       

Robotika v rukách těch nejmladších

 

16. 11 jsme na základě pozvání s předškoláky zavítali do ZŠ Staré Hobzí na robotihraní s beeboty, ozoboty a roboty, které sestavili z Lega žáci této základní školy. Děti si v rámci návštěvy vyzkoušely, jak lze za pomocí ovládání robotické ruky zajistit úklid, programovaly včelku nebo ozobota podle zadaného úkolu a na závěr roztančili robota. Děkujeme dětem a zaměstnancům MŠ a ZŠ za milé přijetí a za vše, co si pro nás připravili.

 

Návštěva Damiánka

 

Listopadová nepřízeň počasí v nás vnukla myšlenku, jít do zdejší jízdárny navštívit Damiánka. Na čtvrtek 24. 11. jsme domluvili prohlídku stájí s následnou projížďkou na koni. Krytá hala nám poskytla nevšední zážitek nejen ze hřbetu koně, ale také zajistila úkryt před nepřízní počasí. Děti měly možnost celý ten velký prostor využít k různým hrátkám. Za krásně strávené dopoledne děkujeme paní Nesvačilové, která se o nás po celou dobu trpělivě starala.

 

PROSINEC

 

Čertí besídka s Mikulášskou nadílkou

 

V pátek 2. 12. se prostory tělocvičny proměnily v opravdové peklíčko plné šikovných čertíků, kteří si pro své blízké připravili milé vystoupení. Na jeho konci čekalo na děti překvapení v podobě návštěvy Mikuláše a anděla. Oba předem věděli, že je ve školce i několik hříšníků, pozvali proto k nám na návštěvu také i nějaké ty čerty. Děti po přečtení prohřešků z knihy hříchů Mikuláši přislíbily, že se do příště určitě polepší. Andílek je pak za to odměnil balíčkem s dobrotami.

 

Vánoce se zvířátky

 

V krásném adventním čase jsme nezapomněli ani na zvířátka v lese, kdy pro nás byla hlavní motivací pohádka „O stromečku“. Ta dětem nabídla nejen samotnou dramatizaci, ale pootevřela nám „bránu“ do světa zvířátek v zimním období. V ten čas venku už naplno vládla paní zima, které vše zamkla ledovým klíčem. Rozhodli jsme se pomoci zvířátkům v nedalekém lese. Přichystali jsme pro ně opravdu velikou hostinu v podobě jablíček, kaštanů, sena, mrkviček, brambor apod. Cestou ke krmelci děti hledaly v čerstvě napadaném třpytícím se sněhu stopy zvířátek a s radostí nadělily všem zvířátkům dobroty a popřály jim veselé Vánoce.
 

 

Zase přesně po roce, přišly k nám Vánoce…

 

Předposlední den před vánočními prázdninami se nesl v ryze svátečním duchu. Od samého rána se školkou nesly tóny vánočních koled. Netrpělivé čekání na Ježíška jsme se snažili s dětmi zpříjemnit vyprávěním o vánocích a jejich tradicích i zvycích. Zdobili jsme perníčky, pouštěli lodičky ze skořápek od ořechů, vyzkoušeli lití olova a zřejmě se v novém roce dočkáme i pevného zdraví, neboť se nám v jablíčku po jeho rozkrojení objevila hvězdička.

Sváteční atmosféra nás provázela celým dnem až do okamžiku, než se ozvalo tajemné zacinkání zvonečku. Nastala tolik očekávaná chvíle. Všechny děti se rozeběhly k rozsvícenému vánočnímu stromečku, pod kterým objevily spoustu krásných dárků. A že jich bylo požehnaně. Rozzářená dětská očka a radost ve tvářích..., to je pro nás zkrátka vždy úplně to nejvíc. Ježíšku, děkujeme. A Vám všem přejeme klidné a spokojené svátky.

 

LEDEN

 

Tři králové

 

Nový rok jsme začali v pondělí 2. 1. 2023 povídáním si s dětmi o tom, co prožily doma o Vánocích, co našly pod stromečkem a jak slavily příchod nového roku. Zopakovali jsme si betlémský příběh o narození Ježíška a povídali si o Třech králích. Kdo byli, jak se jmenovali, odkud a kam šli, co a komu nesli za dary. V tělocvičně jsme si vyzkoušeli, jak nelehký úkol museli mudrcové zvládnout během své náročné cesty do Betléma. Na konci týdne se pak děti tradičně v přestrojení za krále vydaly na OÚ v Písečném, popřát mnoho zdraví a všeho dobrého do nového roku.

 

Zimní radovánky aneb sportem ku zdraví

 

Tak by se dala nazvat následující vzdělávací nabídka, která probíhala po zbytek měsíce ledna. Během ní jsme se zaměřili na poznávání vlastního těla a ochranu zdraví, které je to nejcennější v životě člověka. Povídali jsme si o zdravém životním stylu, upevnili si základní hygienické návyky, hráli si na doktory a vyzkoušeli si základy zdravovědy. Během sportovních aktivit, jsme se zaměřili na sporty jako např. lyžování, krasobruslení, hokej, sáňkování a bobování. Snažili jsme se během různých sportovních zápolení u dětí podpořit celkovou fyzickou zdatnost a odolnost.

 

Škola nanečisto - ZŠ Slavonice

 

V pátek 20. 1. jsme jeli s našimi předškoláky navštívit základní školu ve Slavonicích, abychom si vyzkoušeli tzv. školu nanečisto. Od časného rána nám svou pozornost věnovala paní učitelka Bitalová. Seznámila nás s prostředím školy a umožnila nám v budoucí 1. třídě zahrát si na opravdové školáky. Po zazvonění jsme usedli do lavic a podle instrukcí paní učitelky plnili různé úkoly, počítali, zpívali a dělali spoustu jiných zajímavých aktivit. Během přestávky jsme se nasvačili a chvilku si pohráli. Na další vyučovací hodinu jsme byli pozváni na loutkové přestavení žáků z vyšších ročníků ZŠ. Zde se k nám ještě přidaly děti z MŠ Slavonice. Závěr dopoledního vyučování proběhl ve školní tělocvičně. Měli jsme možnost zjistit, jak jsme na tom kondičně. Jestli zvládneme i ty nejnáročnější sportovní úkoly. Děkujeme všem, že jste se o nás tak pěkně postarali. Báječně jsme si to u vás užili.

 

ÚNOR

 

Návštěva školy vw Starém Hobzí

 

Ve středu 22. 2. jsme s předškoláky jeli na návštěvu do ZŠ Staré Hobzí. Čekaly na nás chemické pokusy, prohlídka školy, ukázka vyučovací hodiny prvňáčků, kde jsme měli úkoly jako grafomotorika, skládání puzzle, pantomima a další zajímavé činnosti. Nakonec jsme si pohráli ve školní družině. Chtěli bychom ZŠ Hobzí poděkovat za pozvání, jelikož jsme si tento den náramně užili.

 

BŘEZEN

 

Karneval

 

V pondělí 6. 3. se v naší školce konalo karnevalové veselí. Do školky v tento den přišly princezny, Elzy z Ledového království, piráti a spousta dalších masek – konal se totiž KARNEVAL. Po společném představení masek na děti čekalo mnoho netradičních soutěží, her a nechyběl ani tanec na oblíbené veselé písničky. Všichni jsme si dopoledne báječně užili.

  

 

Putování s kapičkou

 

V měsíci březnu jsme si povídali o vodě. Děti se seznámily s koloběhem vody, s ochranou přírody, přiblížily si život u vody i ve vodě, uvědomily si, že voda je důležitá pro život, ale může být také nebezpečná. Dělali jsme různé pokusy, oslavili „DEN VODY“, kdy jsme se vydali s dešťovou kapičkou na dobrodružnou cestu plnou úkolů. Za jejich splnění děti dostaly od kapičky medaile a pochutnaly si na rybí pomazánce, kterou si samy přichystaly. Tematický blok jsme ukončili návštěvou místní čističky odpadních vod, kde nám pan Němec prozradil, odkud sem voda přitéká, co se s ní zde děje a spousty zajímavých a užitečných informací.

   

 

DUBEN

 

Velikoční tvoření

 

Každý rok se v MŠ pečlivě připravujeme na největší svátky v roce, Velikonoce. Povídáme si o zvycích, které jsou s tímto svátkem spojeny, vyrábíme tradiční velikonoční ozdoby připomínající příchod jara a povídáme si o znovuzrození a probuzení přírody.

V tomto období také pravidelně pořádáme tvořivé dílničky s rodiči. Letos se akce konala v pondělí 3. 4. a pro vyšší zájem se musela uskutečnit v zasedací místnosti obecního úřadu v Písečném. Děti si zde s rodiči společně vyrobili velikonoční dekorace v podobě velikonočního zajíčka a slepičky. Věříme, že všem zúčastněným se akce líbila a společně s námi prožili příjemné odpoledne.

 

 

Čarodějnický týden

 

Poslední dubnový týden se děti z MŠ připravovaly na páteční slet mladých čarodějnic a čarodějů. Na tento den bylo nutné natrénovat spoustu důležitých dovedností, kterými čarodějnice vynikají. Společně jsme se učili zaklínadla, čarovat, sbírali jsme kouzelné byliny, vařili lektvary, létali na koštěti, zpívali i tancovali.

 V pátek 28. 4. pak za námi do školky přiletěla zkušená čarodějnice Bambulína okouknout, čemu všemu jsme se naučili. Létali jsme na koštěti mezi překážkami, svou odvahu jsme dokazovali při lovení pavouků, myší a ještěrek a spoustu dalších zábavných aktivit. Za splnění úkolů si všichni zasloužili sladkou odměnu a drobné upomínkové dárečky.

 

KVĚTEN

 

Putování s dinosaury

 

V tomto projektovém týdnu na děti čekalo překvapení v podobě dinosaurů. Ti je vítali hned při příchodu do třídy. Dětem byla nabídnuta možnost poznávání dinosaurů spolu s prehistorickým světem z jiného pohledu, zkrátka zábavnou formou se seznámily s jednotlivými druhy dinosaurů, s prostředím, ve kterém žili, s potravou, jíž se živili, i s péčí o svá mláďata. Do školky také přijela odbornice paní z Městské knihovny Dačice. 

Děti v knihách, encyklopediích a časopisech hledaly nové poznatky a dinosauří rekordy, poslechly si dinosauří pohádku, seznámily se s prací paleontologů, kterou si zároveň vyzkoušely. Nechyběla ani stavba „Dinoparku“, druhohor, chrlící láva, skládání kostry dinosaura z odlitků sádry apod. Týden plný záhad, objevování a dobrodružství s dinosaury jsme si bezvadně užili.

 

 

Návštěva ZŠ a MŠ Staré Hobzí

 

Ve čtvrtek 25. 5. jsme se vydali na návštěvu za kamarády do Starého Hobzí, kde pro nás paní učitelky připravily pestrý program. Nejprve jsme si v tělocvičně užili pohybově-hudební blok a protáhli si tělo. Ve víceúčelové učebně byl pro předškoláky připraven zajímavý program plný fyzikálních pokusů apod. Po svačince jsme se přesunuli na venkovní sportoviště, kde si děti změřily své fyzické síly v atletické olympiádě. Soutěžilo se v šesti disciplínách – běh na 15m na čas, překážková dráha, hod na cíl, skok do dálky, hod do dálky míčkem, starší děti oštěpem. Za sportovní výkony byly děti odměněny diplomem, medailí a sladkostmi. Hlavní však bylo, že si to všichni náramně užili. Děkujeme MŠ a ZŠ za pozvání a precizně připravené sportovní dopoledne.

 

 

Dětský den v Písečném

 

V sobotu 27. 5. obec Písečné ve spolupráci s MŠ a SDH Písečné přichystali pro děti  „Pohádkovou stezku“. Na jednotlivých stanovištích se děti setkaly s pohádkovými bytostmi a plnily zábavné úkoly. V cíli na ně pak čekala odměna v podobě diplomu, skvělého občerstvení a nechyběl ani skákací hrad.

 

 

ČERVEN

 

Divadlo

 

Po roce do naší školky opět zavítalo divadlo Kašpárkův svět manželů Antošových s usměvavou hudební pohádkou „ Čaroděj a kašpárek “. Pohádka se dětem moc líbila a herce odměnily bouřlivým potleskem a rozzářenými úsměvy. Po skončení divadelního představení si mohly děti zblízka prohlédnout všechny dřevěné loutky z pohádky.

 

 

Vítání občánků do života

 

Vítání nových občánků obce Písečné do života se v sobotu 10. 6. zúčastnila skupinka dětí ze školky. V zasedací místnosti OÚ Písečné zpestřily kulturním pásmem pro rodiče a jejich děťátka tento slavnostní akt. Dětem se moc dařilo a za vzornou reprezentaci MŠ byly odměněny potleskem a balíčkem s dobrotami.

 

 

Pasování předškoláků a zahradní slavnost

 

Ve čtvrtek 15. 6. se všechny děti, paní učitelky i paní kuchařka loučily s nejstaršími dětmi ze školky. Slavnostní rozloučení proběhlo v prostorách tělocvičny, kde měly děti přichystané představení k prokázání „ hodnosti předškoláka“. Složily slib předškoláků, zahrály na flétny a následně byly pasováni na školáky a obdržely dárečky. Následovala videoprezentace rekonstrukce školní zahrady kdy paní ředitelka jmenovitě poděkovala všem zúčastněným, kteří „ přiložili ruku k dílu“. Po shlédnutí hudební pohádky, která všechny přítomné velmi pobavila jsme se přesunuli na školní zahradu, kde si děti se svými rodiči užily plno zábavy. Mezi nejoblíbenější soutěže se zařadil míčkolap, špagety, a malování portrétů. Ke skvělé atmosféře přispělo krásné slunečné počasí a občerstvení, které nám připravila paní kuchařka. Ještě jednou přejeme našim předškolákům spoustu úspěchů v životě.

 

 

 

Návštěva roty v Písečném

 

V pá 16. 6. jsme měli jedinečnou příležitost nahlédnout za brány bývalé vojenské roty, kde nás vřele přivítal pan Jiří Škoch, který hned na přivítanou obdaroval děti nanuky. Děti si mohly zblízka prohlédnout vojenské vozy včetně vojenské sanitky a téměř vše si mohly také vyzkoušet. Samozřejmě měly spoustu otázek, které jim pan Škoch rád zodpověděl. Ve zbytku dopoledne si děti užívaly mnoho zábavy na zdejších herních prvcích, skluzavkách trampolíně apod. Jako poděkování děti nakreslily obrázek z tohoto úžasného dopoledne a předaly ho panu majiteli. Ještě jednou bychom chtěli p. Škochovi poděkovat za pozvání a budeme se těšit na další setkání.

 

 

Děti a zaměstnanci MŠ přejí všem krásné prázdniny.