Informace pro rodiče nově nastupujících dětí 

 

Provoz školy je od 6:30 hodin do 15:30 hodin.

Při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte délku pobytu v mateřské škole, způsob a rozsah jeho stravování.

 

Zákonní zástupci, v době určené pro příchod dětí do MŠ, jsou povinni předávat dítě paní učitelce ve třídě. Nestačí doprovodit dítě pouze ke vchodu do MŠ nebo do šatny s tím, že dítě dojde do třídy samo. V tomto případě by mateřská škola nenesla odpovědnost za bezpečnost dítěte.

 

Předškolní děti mají v posledním roce docházku povinnou. Povinné vzdělávání probíhá od pondělí do pátku 4 hodin, a to v době od 7,30 - 11,30 hod.

 

Ranní příchod dítěte do MŠ - nejpozději do 7,50 hod. Po předchozí dohodě lze přivádět dítě do MŠ dle potřeby.

 

Do mateřské školy patří pouze dítě zcela zdravé. Učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, dítě s nachlazením či jiným infekčním onemocněním do MŠ nepřijmout.

 

Odhlašování stravy - stravu je možné odhlásit osobně či telefonicky den předem do 13 hodinV případě náhlého onemocnění je možné si v den oznámení vyzvednout oběd v 11,15 hod. do jídlonosiče. Pokud nebude dítě řádně omluveno, budou náklady za celodenní stravu započítány. 

 

Je rovněž nutné, abyste Vašemu uzdravému dítěti opět den předem stravu nahlásili!

 

Spolupráce s rodiči:

  • MŠ spolupracuje s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného působení rodiny a MŠ.

  • MŠ organizuje setkání rodičů a dětí při různých příležitostech.

  • Rodič má právo být informován o prospívání dítěte, o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení.

  • Rodiče mají možnost se podílet na dění v MŠ, účastnit se různých akcí, mají právo být pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v MŠ děje.