INSTRUKCE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PÍSEČNÉ

 

Termín zápisu se každoročně koná v době mezi 2. až 15. květnem. Jeho přesný datum je zveřejněn prostřednictvím letáků umístěných na výlepových plochách obce, v mateřské škole a na webových stránkách obce. Žádost o přijetí dítěte do MŠ podává zákonný zástupce.

 

Celkový postup pak vypadá následovně:

  • Tiskopisy - ŽÁDOST O PŘIJETÍ dítěte do MŠ a EVIDENČNÍ LIST si můžete stáhnout na webových stránkách MŠ viz. záložka "FORMULÁŘE" nebo si je možné dokumenty vyzvednout osobně v MŠ.

 

V termínu zápisu přineste s sebou:

  • vyplněné dokumenty „Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením od lékaře, že je dítě řádně očkováno;
  • občanský průkaz;
  • kopii rodného listu dítěte;
  • u cizích státních příslušníků cestovní pas nebo doklad o povolení k dlouh. nebo trval. pobytu;
  • pokud dítě již bylo vyšetřeno ve školském poradenském zařízení (PPP, SPC), tak zákonný zástupce přiloží i kopii doporučení.

 

Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů.

Termín výsledku zápisu bude zveřejněn nejpozději do 31. 5., a to na nástěnce v MŠ budou pouze zveřejněny přidělena registrační čísla dětí. 

 

V případě nejasností neváhejte kontaktovat ředitelku MŠ.

tel. č.: 725 534 098

e-mail: mspisecne@volny.cz