INSTRUKCE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PÍSEČNÉ

(dle nařízení ministerstva školství)

 

Vzhledem k mimořádným opatřením se zápis do MŠ uskuteční bez osobní přítomnosti dětí a rodičů. 

Zápis bude probíhat od 3. 5. do 14. 5. 2021 v čase od 10,00 - 11,00 hod. 

 

Postup bude vypadat následovně:

  • nejprve proběhne formální část zápisů, kdy se využije seznamu dětí, které spadají do obvodu mateřské školy a mají tak přednostní nárok na přijetí. Pokud kapacita nebude zcela využita, může pak přijímat i nespádové děti.
  • V žádosti musí být jméno a příjmení dítěte, datum narození, místo trvalého pobytu (případně jiná adresa pro doručování), označení konkrétní mateřské školy, jméno a příjmení zákonného zástupce, adresa a jeho podpis.
  • Tiskopisy k přihlášení do MŠ je možné stáhnout viz. záložka "FORMULÁŘE". V případě dotazu volejte na tel. č.: 725 534 098.

 

Zápis tedy proběhne pouze předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte do školky. Její součástí je kopie rodného listu dítěte. Musí rovněž doložit řádné očkování dítěte (neplatí pro dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání).

Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.

 

Dokumentaci je možné předat osobně nebo zaslat poštou na adresu: Mateřská škola Písečné, Písečné 30, 378 72 Písečné.

V tomto případě je zapotřebí počítat s dřívějším datem odeslání, aby přihláška byla včas zadokumentována. Mateřská škola v současné době disponuje z velmi omezeným počtem volných míst.

 

Děkuji všem za pochopení,

                                              Mgr. Danuše Ganzwohl (ředitelka MŠ)