DIGITALIZUJEME ŠKOLU

 
Projekt: Digitalizujeme školu  - Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace
 
Celková výše podpory: 17 600,00 Kč.
 
Termín realizace2022
 
Projekt byl financován Evropskou unií.
 
Investice přispěla na vybavení předškolních dětí digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí.