Představení projektu Zahrady MŠ Písečné

 

Předmětem projektu je zkvalitnění technického a didaktického zázemí venkovního prostředí mateřské školy pro hru i vzdělávání a vytvoření bezbariérového přístupu k horní části zahrady. Samotná realizace projektu by měla probíhat minimálně ve dvou etapách v závislosti na provedené práci a finančních možnostech.

 

Proměna zahrady je plánovitě koncipována jako komunitní projekt, do kterého bychom rádi zapojili rodiče, zaměstnance školy, případně dobrovolníky z řad občanů. Rekonstrukce bude vyžadovat nejen aktivní přístup dobrovolníků, ale i značnou finanční podporu ze strany obce. Dobrovolníci mohou pomáhat svou fyzickou aktivitou, odborností, ale třeba i materiální podporou. Jednotlivé etapy příprav jsou závislé na dobrovolné účasti nás všech.

 

Díky zvolenému postupu se nám podaří snížit finanční náklady až o 1/4 z celkové ceny. 

Pro představu: Oslovená firma s herními prvky předložila kalkulaci včetně stavebních a pozemkových úprav téměř o 100 tisíc vyšší. Takovéto navýšení by ve výsledku znamenalo, že bychom nemohli dětem pořídit významný herní prvek, jelikož by nám na něj nestačily finanční prostředky.

 

O termínech pořádaných brigád Vás budeme průběžně informovat - v případě rodičů dětí prostřednictvím e-mailů, webových stránek obce a obecním rozhlasem.

 

 

I. část projektu

 

HORNÍ ZAHRADA – „Zahrada, která nám dává křídla“

 

S velkým respektem jsme se pustili do velmi náročného úkolu. Úpravou terénu, pořízením nových herních prvků a výstavbou altánu chceme dětem nabídnout kvalitnější zázemí sloužící nejen pro zábavu, ale i pro celou řadu různých vzdělávacích aktivit.

 

V současné době již máme splněny některé úkoly, které pro plánování projektu nemohly otálet. Jedná se o zaměření pozemku, zhotovení projektové dokumentace, demontování stávajících herních prvků.

 

S přípravnými prácemi souvisejícími s úpravou terénu nám opravdu významně pomohla firma Rhea Holding Dešná, pana Koláře. Bezplatně nechala provést terénní úpravy (srovnání povrchu zahrady, odbagrování zeminy, odstranění betonových obrub, výkop pro potřebu drenáže, apod.). To vše prostřednictvím pana Drobňáka, který s pomocí techniky velmi ochotně a citlivě pomáhal přetvářet terén podle našich představ. Mnohokrát jim za to děkujeme!

 

Za získanou finanční částku z dotace bude pořízeno:

 • Oválná dráha pro odrážedla a kola z polyuretanové hmoty o celkovém rozměru 65 m2 doplněná o různé 2D grafické prvky
 • Dřevěný altán 25 m2 
 • Trampolína do země
 • Palisády
 • Průlez v podobě šnečka

 

Z prostředků mateřské školy bude pořízeno:

 • Dětský kolotoč
 • Koloběžky
 • Didaktické tabule …a další dle finančních možností.

 

S finančním zajištěním obce budou provedeny práce:

 • Demontáž herních prvků
 • Demontáž chodníků, obrub
 • Oprava statiky zídky
 • Zajištění obruby včetně štěrkové pokládky oválné dráhy
 • Vybudování nového plotu nad zídkou
 • Vybudování nového plotu na hranici pozemku
 • Vybudování nového schodiště
 • Rozvody vody
 • Rozvody elektřiny

 

Plánované práce provedené za podpory zaměstnanců MŠ a dobrovolníků:

 • Nátěr altánu
 • Obruba nového hřiště včetně přípravy podkladu
 • Betonování základů pod herní prvky
 • Příprava betonových patek k altánu a kolotoči
 • Úprava a zatravnění terénu
 • Výsadba zeleně
 • Nátěr a údržba demontovaných herních prvků
 • Pokládka dlažby v altánu
 • Výstavba nového pískoviště

 

II. část projektu

 

DOLNÍ ZAHRADA –„Učebna pod širým nebem“

 

Tato část projektu má v úmyslu upravit dolní část zahrady tak, aby sloužila jako venkovní učebna. Měla by nabízet prostor pro aktivní pohyb i relaxaci a zároveň by měla vést děti k poznání přírody a jejích zákonitostí.

 

Plánované prvky a aktivity:

 • Malá naučná stezka - podél bezbariérového chodníku
 • Didaktické a kreativní tabule
 • Relaxační koutek – lavička, hrazda s houpačkou
 • Malé pískoviště
 • Ptačí budka, krmítko, pítko pro ptáčky, hmyzí domeček
 • Místo pro experimenty - pracovní stůl pod kaštanem
 • Pařeniště
 • Bylinkový záhon
 

Plán jednotlivých prací:

 • Vybudování bezbariérové cesty
 • Osázení rostlinami, stromy, keři
 • Vytvoření bylinkového záhonu
 • Projektová dokumentace na úpravu terasy a výstavby zastřešení