ŠABLONY II

 

Projekt: ŠABLONY MŠ Písečné

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015556

 

Celková výše podpory: 324 692,-- Kč.

Termín realizace: 1. 9. 2019 - 30. 6. 2021

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií a byl zaměřen na témata:

  • personální podpora;
  • osobnostně profesní rozvoj pedagogů;
  • realizace projektových dnů ve škole.