Charakteristika MŠ

V těsné blízkosti státní hranice s Rakouskem a nedaleko historicky bohatého města Slavonice se v krásném údolí řeky Moravské Dyje rozprostírá obec Písečné, která je zřizovatelem naší Mateřské školy Písečné.

 

Mateřská škola je od 1. 1. 2003 je samostatným právním subjektem. Jedná se o školu jednotřídní, s celodenním provozem, kterou na základě povolené kapacity může navštěvovat 24 dětí ve věku od 2 do 6 (7) let z Písečné, ale i z jeho nejbližšího okolí (Václavov, Slavětín, Nové Sady, Modletice, Chvaletín, Marketa atd.).

Budova a její přilehlé prostory prošly v posledních letech výraznou rekonstrukcí, která svědčí o velmi dobré spolupráci obecního úřadu. Děti zde mají k dispozici prostornou hernu, minitělocvičnu, sociální zařízení a šatnu. Součástí školy je školní kuchyně a rozlehlá zahrada, která spolu se zahradním domkem a herními prvky vytváří ideální podmínky pro pohybové vyžití dětí.

V její blízkosti se nachází obecní sportoviště, které dětem umožňuje rozmanité pohybové a hravé aktivity rozvíjející jejich tělesnou zdatnost. Lokalita, ve které se škola nachází, poskytuje bohatou nabídku vycházek do okolí i lesů, za zvířátky i za samotnou historií obce.

V průběhu roku nabízíme:

  • tradiční akce školy – čarodějnice, Vánoce ve školce, hledání velikonočního vajíčka,  narozeninové oslavy, karneval, loučení se školáky, výlety...
  • tvořivé dílny pro rodiče a děti
  • kulturní akce – divadelní představení, veřejná vystoupení dětí, besídky ...
  • logopedickou prevenci a prevenci odkladu povinné školní docházky

 

Naším záměrem je, aby děti pomalými krůčky poznávaly a objevovaly nejen vše, co je obklopuje, ale také zjistily, že být mezi kamarády je prima.

 

Přejeme si, aby roky strávené s námi, 

byly pro děti i rodiče hezkou vzpomínkou.