Logopedická prevence v naší školce

 

 

Zaměřujeme se na odstraňování chybné výslovnosti.

 

 Aplikujeme zásady:
  • individuálního přístupu
  • krátkodobých cvičení
  • individuálních a skupinových forem práce

 

Rozvíjíme a procvičujeme:

  • motoriku mluvidel
  • fonematický sluch
  • správné dýchání
  • smyslové vnímání (zrak, hmat, sluch)
  • grafomotoriku
  • slovní zásobu
  • vyjadřovací obratnost