TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

 

Vzdělávací program zohledňuje podmínky MŠ. Respektuje vývojové zvláštnosti dítěte a jeho individuální potřeby a zájmy. Jeho cílem je umožnit dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získat tak reálnější pohled na svět a aktivní postoj k němu.

 

PODZIM

 

1. ZÁŘÍ Podej mi ruku a nebudeš sám"

Jde o tématický blok zaměřený na adaptační období, v němž se budeme vzájemně poznávat. Seznámíme se s pravidly soužití v MŠ, postupně budeme u dětí upevňovat zdravé životní a hygienické návyky. Budeme podporovat rozvíjení přátelství mezi dětmi, vzájemný respekt. Zaměříme se na pochopení smyslu a významu rodiny a rozvíjení úcty vůči starším osobám. 

 • Poprvé ve školce
 • Já a moji kamarádi
 • Já a má rodina
 • Já ve světě dospělých

 

2. ŘÍJEN „Dary podzimu"

V tomto období si budeme všímat změn v přírodě, sledovat, co všechno musí lidé udělat na poli a na zahradě, než se vše připraví k zimnímu odpočinku. Povíme si, jaký význam má ovoce a zeleniny pro naše zdraví. Nezapomeneme ani na lesní zvířátka, která jistě uvítají naší pomoc s chystáním jejich zásob na zimu.

 • Podzim a jeho proměny
 • Na poli
 • Na zahrádce
 • V lese
 
 

3. LISTOPAD  „Cesta za poznáním“ 

Zaměříme se na poskytnutí informací týkajících se různých profesí a budeme usilovat o vytváření pozitivního vztahu a podtržení významu jednotlivých profesí.Budeme zjišťovat, co je z čeho vyrobeno a jak důležitá je práce v životě každého člověka. 

 • Povolání
 • Pomáhají v nesnázích
 • I já umím pomáhat
 • Věci kolem nás
 
 

ZIMA

4. PROSINEC Adventní čas"

Při společném prožívání adventu děti budou získávat poznatky o okolním světě - o tradicích jiných národů, o zimním počasí o zvycích, které nepochybně patří k předvánoční a vánoční době. Dozvíme se, proč vlastně slavíme Vánoce a odkud tato tradice přichází.

 • Zimní čarování
 • S čerty nejsou žerty
 • Vánoce se zvířátky
 • Chystáme se na Vánoce 
 
 

5. LEDEN „Poznávám sám sebe“

Náplní tohoto bloku je uvědomění si vlastního těla, jeho vlastností a také zranitelnosti. Budeme podporovat zdravý životní styl a zaměříme se na rozvíjení tělesné zdatnosti a odolnosti dětí.

 • Moje tělo
 • U lékaře 
 • Nemoc a zranění
 • Zdraví a já 
 
 

6. ÚNOR „Ten umí to a já zase tohle

Úkolem tohoto měsíce bude nácvik samostatného projevu a jednoduchého vyprávění (přednes básničky či písničky, jednoduchá dramatizace). Poukážeme na to, jaký význam má kniha v životě člověka a vyzkoušíme si, jaké to je v roli malého umělce.

 • Já jsem muzikant ...
 • Kniha přítel člověka
 • Prkna, co znamenají svět
 

 

 

JARO

7. BŘEZEN Každý z nás má to své místo na Zemi“

Budeme hovořit o rozdílech mezi zimním obdobím a nadcházejícím, o střídání ročních období, prodlužování dne a zkracování noci. Všímat si změn v přírodě, která se připravuje na příchod jara, vyhledávat a dozvídat se informace o prvních květinách, které se ještě skrývají pod sněhem. Připravíme se na svátky jara a zaměříme se na živočišný svět.

 • Voda a její proměny
 • Vstávej semínko 
 • Co se skrývá v trávě
 • Jaro na dvorku

 

8. DUBEN „Ráj domova

Naučili jsme se, která zvířátka žijí na dvorku, co se hemží v trávě... V navazujícím bloku se zaměříme na vodní živočichy a život u vody. Dále si budeme povídat o naší rodné zemi, obci, městě, ve kterém žijeme. Seznámíme se se základy ochrany životního prostředí. Naučíme se správně třídit odpad a určitě si nenecháme ujít rej čarodějnic.

 • U vody
 • Cestička k domovu
 • Naše země česká 
 • Recyklohraní 
 
 

9. KVĚTEN „Na světě je přece krásně…“

Budeme si povídat o planetě, o lidech, kteří na ní žijí (jiné kultury – národnosti – barva pleti). Dozvíme se nové poznatky o Zemi, vesmíru a planetách. A nezapomeneme nahlédnout pod hladinu moří a oceánů.

 • Vesmír 
 • Naše planeta 
 • Moře 

 

LÉTO

 

10. ČERVEN „ Letem světem"

Konec školního roku nám přinese spoustu zábavy a radosti. Pojedeme na výlet, budeme přenášet většinu činností do přírody a na zahradu, abychom měli větší prostor pro rozvoj fyzické zdatnosti, neopomeneme se zaměřit na bezpečnost silničního provozu a způsob cestování. Sportovními hrami a soutěžemi na zahradě zakončíme školní rok.

 • Cesta kolem světa
 • Putování za sluníčkem